Hvordan bruke AutoAd?

Med ditt eget brukernavn og passord får du tilgang til enkle og oversiktlige innskrivningsfelt. Fyll ganske enkelt inn den teksten du ønsker, enten ved å klippe fra ditt tekstbehandlingsprogram eller skriv direkte i feltene.  
 

Når du har skrevet inn det du ønsker, velger du lagre. Da publiseres annonsen automatisk på internett. Vil du oppdatere annonsen, kan du når som helst logge deg inn og foreta de endringer du ønsker.

Retur