AutoAd, redigerbar internettannonse

Din egen AutoAd, vår redigerbare internettannonse vil ligge i tilknytning til alle vassdrag og fiskeplasser som er registrert i kommunen. Du finner den ved å klikke på tjeneste/produkt-kategori. I oversikten vil de bedrifter/virksomheter som har egen AutoAd skilles ut fra andre ved bruk av et eget, klikkbart symbol, og med en utfyllende tekst.

 

Når du har klikket på symbolet, kommer du inn i den redigerbare annonsen.

Priser

Retur